Kullanım Şartları

1. Site kullanım şartları

1.1. Bu kullanıcı sözleşmesinin (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır), https://linguokey.com adresinde yer alan web sitesi ve bu sitenin sayfalarını (bundan böyle Site olarak anılacaktır) kullanan uygulamaların işlerinde kullanılmasına ilişkin koşulların bir teklifidir, Site Yönetimi ve bir kişi (tüzel kişilerin temsilcileri dahil) (bundan böyle Kullanıcı olarak anılacaktır) tarafından temsil edilen ve kullanım koşullarını düzenleyen.

1.2. Sitenin Kullanıcısı, Siteye erişmiş ve bu Sözleşmeyi kabul etmek için izin verilen yaşa ulaşmış herhangi bir kişi olarak kabul edilir.

1.3. Sitenin Kullanıcı tarafından kullanılmaya devam edilmesi, Kullanıcının bu Sözleşmeyi tam ve koşulsuz olarak kabul etmesi anlamına gelir. Sözleşme hükümleri ile uyuşmazlık halinde, Sitenin Kullanıcı tarafından kullanımına derhal son verilmelidir.

1.4. İşbu Sözleşme, Site Yönetimi tarafından herhangi bir özel bildirime gerek kalmaksızın tek taraflı olarak değiştirilebilir ve/veya eklemeler yapılabilir. Bu Kurallar açık ve halka açık bir belgedir.

1.5. Sözleşme, Kullanıcı ve Site Yönetiminin karşılıklı hak ve yükümlülüklerini sağlar.

 

2. Siteyi kullanma prosedürü

2.1. Site, Kullanıcının yalnızca ticari olmayan kişisel kullanım için Siteden bilgi görüntülemesine ve indirmesine izin verir. Sitedeki materyallerin kamuya açık veya ticari amaçlarla dağıtılması yasaktır.

2.3. Kullanıcı sorular, iddialar, çalışmayı iyileştirme önerileri veya diğer bilgiler için Site Yönetimi ile iletişime geçebilir. Aynı zamanda, bu itirazın yasa dışı, tehdit edici, telif haklarını ihlal edici, herhangi bir gerekçeyle kişilere karşı ayrımcılık içermeyen ve ayrıca hakaret içermediğinden veya yürürlükteki kanunları başka bir şekilde ihlal etmediğinden Kullanıcı sorumludur.

 

3. Kullanıcının kişisel bilgileri

3.1. Site yönetimi, bu siteyi ziyaret eden herhangi bir kişinin gizli bilgilerine saygı ve sorumlulukla davranır. Kullanıcı, bu Sözleşmeyi kabul ederek, Kullanıcı hakkında belirli bilgilerin toplanmasına, işlenmesine ve kullanılmasına izin verir. Ayrıca kullanıcı, Site Yönetiminin ilgili hizmetleri sağlamak amacıyla Kullanıcı ile ilgili bilgileri toplayabileceğini, kullanabileceğini, aktarabileceğini, işleyebileceğini ve muhafaza edebileceğini kabul eder.

3.2. Site yönetimi, yalnızca Tüketici'nin gönüllü olarak sağladığı kişisel bilgileri, Tüketici'ye hizmet sağlamak (geliştirmek) için bilgiye ihtiyaç duyulduğunda toplamayı taahhüt eder.

3.3. Site yönetimi, ad, soyadı, kullanıcı adı, adres ve e-posta adresi gibi temel kişisel verileri toplamaz, ancak ikincil (teknik) verileri - tanımlama bilgileri, bağlantı bilgileri ve sistem bilgileri - toplar.

3.4. Kullanıcı, İnternet üzerinden iletilen verilerin gizliliğinin, bu verilere Site Yönetimine tabi teknik iletişim araçları bölgesi dışındaki üçüncü şahıslar tarafından elde edilmesi durumunda garanti edilmediğini, Site Yönetiminin neden olunan zararlardan sorumlu olmadığını kabul eder. böyle bir erişimle.

3.5. Site Yönetimi, Site aracılığıyla toplanan her türlü bilgiyi, İnternet sitesinin içeriğini iyileştirmek, geliştirmek, Kullanıcıya bilgi aktarmak (istek üzerine), pazarlama veya araştırma amacıyla ve ayrıca diğer amaçlar için kullanabilir. yürürlükteki yerel, eyalet veya uluslararası normatif yasal düzenlemelerin yürürlükteki mevzuat hükümleriyle çelişmez.

 

4. Sitede aşağıdakiler yasaktır:

4.1. Kasıtlı olarak veya yanlışlıkla herhangi bir geçerli yerel, eyalet veya uluslararası düzenlemeyi ihlal etmek.

 

5. Site Yönetiminin sorumluluğunun sınırlandırılması

5.1. Site yönetimi, bu Sitede yer alan materyallerde bulunabilecek herhangi bir hata, yazım hatası ve yanlışlıktan sorumlu değildir. Site Yönetimi, Sitede verilen bilgilerin doğruluğunu ve güvenilirliğini sağlamak için her türlü çabayı göstermektedir.

5.2. Sitedeki bilgiler sürekli olarak güncellenmekte olup her an güncelliğini yitirebilir. Site Yönetimi, Siteden güncel olmayan bilgilerin alınmasından ve ayrıca Kullanıcının Sitede depolanan bilgilerle ilgili güncellemeleri alamamasından sorumlu değildir.

5.3. Site ziyaretçilerinin yorum veya inceleme olarak bıraktıkları beyan ve görüşlerden site yönetimi sorumlu değildir. Görüş Site yönetimi, inceleme ve yorum yazarlarının görüş ve konumlarıyla örtüşmeyebilir. Aynı zamanda Site Yönetimi, yürürlükteki yasa veya ahlaki standartları ihlal eden mesajların yayınlanmasını önlemek için mümkün olan tüm önlemleri alır.

5.4. Site yönetimi, Kullanıcının üçüncü şahıslarla veya Kullanıcı ile ilgili olarak üçüncü şahıslarla ilgili olası yasa dışı eylemlerinden sorumlu değildir.

5.5. Site Yönetimi, Kullanıcı'nın Site'de yaptığı veya yayınladığı beyanlarından sorumlu değildir.

5.6. Site yönetimi, bu Site ile bağlantılı olarak ortaya çıkan zarar, kayıp veya masraflardan (gerçek veya olası), kullanımından veya kullanılamamasından sorumlu değildir.

5.7. Siteyi kullanırken sorun yaşıyorsanız, Kullanıcı Sözleşmesinin belirli bölümlerine katılmıyorsanız veya Kullanıcı üçüncü taraflardan yanlış bilgi veya saldırgan bilgi veya kabul edilemez herhangi bir bilgi alırsa, Site Yönetiminin analiz edebilmesi için lütfen Site Yönetimi ile iletişime geçin. ilgili kusurları ortadan kaldırmak, Sitede istenmeyen bilgilerin alınmasını sınırlandırmak ve engellemek ve gerekirse Sözleşme hükümlerini ve Sitenin işleyişini kasten ihlal eden herhangi bir Kullanıcıya ve müşteriye hizmet sunma yükümlülüklerini sınırlandırmak veya sona erdirmek.

5.8. Yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda, Site Yönetimi, Site Yönetimine göre Siteyi başkaları tarafından kullanımında sorun yaratan Kullanıcılar için Sitede yayınlanan bilgileri silme ve Siteye erişimi sona erdirmek için teknik ve yasal önlemler alma hakkını saklı tutar. Kullanıcılar veya Sözleşmenin gerekliliklerini ihlal eden Kullanıcılar.

 

6. Sözleşme prosedürü

6.1. Bu Sözleşme bir sözleşmedir. Site yönetimi, hem bu Sözleşmeyi değiştirme hem de yeni bir Sözleşme getirme hakkını saklı tutar. Bu tür değişiklikler, Site'de yayınlandıkları andan itibaren geçerlilik kazanır. Kullanıcı tarafından, Sözleşmenin değiştirilmesinden sonra sitenin materyallerinin kullanılması, bunların otomatik olarak kabul edildiği anlamına gelir.

6.2. İşbu Sözleşme, Kullanıcının Siteyi ilk kez ziyaret etmesiyle yürürlüğe girer ve Kullanıcı ile Şirket arasında Sitenin Kullanıcısının tüm kullanım süresi boyunca geçerlidir.

6.3. Site, Site Yönetiminin fikri mülkiyet haklarının bir nesnesidir. Sitenin tüm münhasır mülkiyet hakları Site Yönetimine aittir. Sitenin Kullanıcılar tarafından kullanımı, kesinlikle Sözleşme ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin yürürlükteki yerel, eyalet veya uluslararası düzenlemelerin yasaları çerçevesinde mümkündür.

6.4. Bu Sitedeki materyallerde atıfta bulunulan tüm ticari markalar ve ticari adlar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

6.5. Kullanıcı, Site Yönetimi tarafından Kullanıcıya izin verilmedikçe, Sitenin herhangi bir bölümünü çoğaltmamayı, çoğaltmamayı, kopyalamamayı kabul eder.

6.6. Bu Siteyi kullanarak, kişisel verilerinizin geçerli yerel, eyalet veya uluslararası düzenlemelere ve üzerinde mutabık kalınan ve onaylanan Kurallara uygun olarak işlenmesine izin vermiş olursunuz. Site yönetimi, bu bilgileri hizmet sunumunun bir parçası olarak pazarlama amacıyla kullanma hakkını saklı tutar. Bu siteyi kullanan kullanıcı, https://linguokey.com (bundan sonra "Site" olarak anılacaktır), hesabını oluşturmak ve / veya Sitenin herhangi bir hizmetinin kullanıcısı olarak kaydolmak da dahil olmak üzere, altında uygun eylemleri gerçekleştirmesi durumunda kendi ve geçerli (hayali değil) adı, Kullanıcının kişisel verilerini (isim, cinsiyet, yaş, ikamet yeri, doğum tarihi ve yeri) işlemek için Sitenin sahibine onay verir, bu tür bilgiler sağlanmışsa ve bu bilgilerin doğru ve güncel olması koşuluyla iletişim bilgileri). Kullanıcı, Site sahibine, toplanması, kaydedilmesi, biriktirilmesi, saklanması, uyarlanması, değiştirilmesi, güncellenmesi, kullanılması ve dağıtılması (satış, transfer), duyarsızlaştırma, ilgili kişisel verilerin imhası ve Kullanıcı - bir birey hakkındaki beyanlar. Kullanıcı ayrıca Site sahibine, kendi takdirine bağlı olarak, Kullanıcının kişisel verilerini kullanma prosedürünü belirleme hakkı verir (kişisel verilerin Site sahibinin çalışanları tarafından profesyonel veya resmi, veya çalışma vergileri), koruma, dağıtım prosedürü, veritabanlarına erişim prosedürü ve kişisel verileri işleme hakkının kişisel verilerle ilgili diğer konulara aktarılması prosedürü. Kullanıcı, kişisel verilerin korunmasına ilişkin yürürlükteki mevzuatın en son gerekliliklerine uymak amacıyla bu hakları Site sahibine vermektedir.